www.AVIJS.nl

OVER AVIJS


Specialisten In Modern Bouwen


We weten waar onze kennis en kunde ligt. Onze kracht ligt in de afbouw, verbouw, onderhoud en bouwkundige brandpreventie van commercieel en maatschappelijk vastgoed. Dat klinkt mooi. En dat is het ook. Wij bouwen (casco)panden af, verbouwen, onderhouden en zorgen dat de bouwkundige brandpreventie weer optimaal is. Dat doen we onder andere in kantoren, bedrijfspanden, scholen, en ander maatschappelijk vastgoed.


Projectontwikkeling voor het MKB


Na een succesvol project van 16 bedrijfsunits aan de Sikkel op het Bedrijvenpark Hoeksche Waard ontwikkelen wij een 2e fase.


In dit bedrijfsverzamelgebouw komen wederom diverse multifunctionele, eventueel te schakelen, bedrijfsruimten in verschillende afmetingen en naar wens met kantoor‐ en/of showroomruimte alsmede 4 kantoorunits annex showrooms.


Meet informatie vind je op www.BedrijfsunitsBinnenmaas.nl

BOUW


Afbouw | Wij realiseren het complete inbouwpakket van panden: van vloerafwerking tot plafonds, van stopcontact tot klimaatinstallatie. En alles wat daar tussenin zit.


Verbouw | Wij passen vastgoed aan, zodat het weer aan de eisen van de gebruiker voldoet. De werkzaamheden voeren wij vrijwel altijd uit in gebouwen die in gebruik zijn.

ONDERHOUD


Wat mooi is, moet mooi blijven. Goed onderhoud is daarom essentieel voor de staat van uw vastgoed. Voor ons is planmatig, preventief en storingsonderhoud een belangrijk deel van onze werkzaamheden. Denk aan jaarlijks onderhoud van deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, (buiten)schilderwerk, daken en installaties maar ook aan het oplossen van storingen en defecten.

BRANDPREVENTIE


Wij bouwen aan de juiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Op dit gebied zorgen we voor:

- Inspecties en advies
- Afdichtingen en doorvoeren
- Projectdossiers
- Beheer en onderhoud

CONTACT